Cảm ơn anh Hà Ngọc Thêm lớp VậtGiá 3 đã gởi hình .

On Monday, November 4, 2013 1:24 AM, Thêm Hà Ngọc <them.ha@chonvn.com> wrote:
Dear Bùi Quốc Cường
Rất hoan nghênh website ái hữu dhktcdabcd tạo điều kiện cho anh em liên hệ nối nhịp cầu thân ái nhớ những kỷ niệm xưa. Nhờ Cường gà và anh em giúp up 2 tấm hình của lớp vật giá 3 lên kỷ yếu để anh em xem nhé. Cám ơn các bạn, hẹn gặp nhau sau nhé.
Thân chào,
Hà Ngọc Thêm.