Lop TKTN he Cao dang

Cám ơn bạn Nguyễn mạnh Hùng đã cung cấp hình tư liệu.