Hello anh VõĐìnhSơn người bạn học TrungHọc cũ của chị ChungThịSắc ở Saigon ;
Xin gởi đến anh Sơn cùng các bạn , mấy tấm hình quý giá đã đưọc một anh hào hùng ở GardenGrove đã lưư lại khi bạn ChungThịSắc thuộc Tổ 4 Lớp TKNN đến ghé thăm các bạn đồng môn và đồng nghiệp tại Quận Cam của Thành Phố Little Saigon .
ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh