HàThiếuHuynh là Huynh cao kều , mà cao thiệt đó , người chụp hình đứng giữa cao hơn cà hàng rào


 

 

CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com>
To:AH DHKT,Khietmien@yahoo.com
20 Mar at 1:09 pm
    Hello các bạn đồng môn ;
 Xin giới thiệu với các bạn đồng môn TảPíLù AHĐHKTcdABCD , là anh Hà Thiếu Huynh cựu SV ĐH Luật Khoa và là cựu Sinh Viên Khoa Kế Hoạch lớp KH 1 , hiện thường trú tại thành phố điện tử San José .
 Trong buổi họp mặt lần này tại nhà bạn Đỗ Quang Ninh TKTH , thì lần đầu tiên được diện kiến hai bạn lớp Kế Hoạch 1 là bạn Hà Thiếu Huynh và Hoàng Văn Sơn .
 Mấy năm về trước nhóm họp bạn KinhTế tại SanJosé thì cũng có nghe tiếng 4 vị lớp KH1 là HàThiếuHuynh + HoàngVănSơn + TrầnThịQuy + NguyễnThịMinhHà  và 1 vị lớp KH2 là Trình Nhuận Linh . Nhưng may quá kỳ họp lần này thì được bạn Trần Thu Dũng KH2 (GardenGrove) và bạn Dương Triều Khải KH1 (SanDiego) réo gọi giới thiệu với Nhóm AHĐHKT Bắc Cali ra mắt hai bạn Hà Thiếu Huynh và Hoàng Văn Sơn .
 Do anh Hoàng Văn Sơn kẹt khai thuế đến không kịp dự ngày thứ bẩy , nên nhờ anh Hà Thiếu Huynh giúp xin emails của anh Hoàng Văn Sơn nhen .
  Nick name của bạn HàThiếuHuynh là Huynh cao kều , mà cao thiệt đó , người chụp hình đứng giữa cao hơn cà hàng rào .
Inline image
  Như vậy dân số Khoa Kế Hoạch trong diễn đàn của Nhóm AHĐHKTcdABCD tăng lên dần dần :
 Nam Cali : GardenGrove : Trần Thu Dũng KH2 + Bửu Tịnh  KH2
                    San Diego     :  Dương Triều Khải   KH1
 Bắc Cali   :  San José       :  Hà Thiếu Huynh KH1  + Hoàng Văn Sơn  KH1
 Texas       :  Houston         :  Trần Viết Danh  KH2
  Đông USA : Virginia         :  Trương Thái Phú KH2
  Tậy    USA:  Seattle         :   Phùng Ngọc Anh  KH2
  Canada    :  Vancouver    :   Nguyễn An Long   KH2
                  Calgary Alberta:   Trần Mạnh Hùng   KH2
  Australia   :  Sydney         : Nguyễn Quỳnh Hương  KH1
  Việt Nam  :  Saigon          :  Nguyễn Lĩnh   KH2 +  Nguyễn Quốc Minh KH2 
                                              Hoàng Thị Kim Cúc KH2 + Lê Xuân Lộc KH2
 
    Còn thiếu ai lớp KH nữa không anh Dzanh râu và Quỳnh Hương ơi ?
    Welcome anh Hà Thiếu Huynh bước vào sân vườn TảPíLu thời Cao Đẳng ĐHKT
       Have a great day .
           BQC.
—————————————
huong ward huongward@yahoo.com.au [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com>
To:AH DHKT
20 Mar at 3:36 pm
Cho H duoc cha`o 2 anh  HàThiếuHuynh ( so 49 )    + HoàngVănSơn( so 50)   – Ke Hoach 1
Anh Cuong da~ luu   danh sach vao Website cua nho’m , nhung  sau  1 thoi gian thi`  cai danh sach ay di bie^`n bie^.t khong ve^` !!!
Dinh ke`m la`  dannh sach 2 lop Ke Hoach tho*`i bao~ no^i?  de^? 2 anh ti`m ve^` cho^’n cu~
Va` tam anh ca? bon  chup tren san thuong Kinh Thuong Minh Duc ngay nao ……
va` ca^`n die^n va`o cho^~ tro^ng’ cho hop  nghia~
E rang cai O Vuongse~  tai’  xuat hien … H da`nh  du`ng the^m  excel   de^? do^’i pho’ tam. thoi   voi cai O^ Vuong  !!!!
Anh Cuong a…
H nghi danh sach anh  de^` cap duoi da^y la` da^`y du? roi
Nguyen Quynh Huong LuatKhoa-KeHoach I Sydney Australia