Trong thời học chính trị chính em tại các Rạp Cinema để chuẩn bị chia Lớp vào học chuyên môn , chị Ngô Hoàng Phượng là Tổ Viên Tổ 5 của Lớp ThốngKê NôngNghiệp là nhân vật nổi nhất , các bạn có biết tại sao không ? Một phần dáng của HoàngPhượng rất cao ráo nhưng thời đó lại mang bụng bầu rất ư là vĩ đại , dù cho thời gian đó có độn sắn và khoai lang …. Vui nhất nghe chuyện kể lại là khi dự thính các môn chính trị học ở các Đaị Giảng Đường mượn tạm các rạp Ciné Vistarama PhạmNgũLão , Phượng Ngô nhà ta luôn năn nỉ bạn bè xin ngôì hàng ghế ngoài cùng chỗ hành lang ra vào , các Tổ trưởng Lớp Trưởng BíThư Lớp đều để ý dòm chừng Cô Phương họ Ngô này , vì chắc có lẻ muốn cúp cua hay dzọt vìa sớm !  Đúng thiệt ngoảnh đi ngoảnh lại là mất bóng Phượng nhà ta ; nhưng lại vài chục phút sau lại thấy HoàngPhượng ngồi lại chỗ cũ ! Mọi người ngẫm nghĩ chắc tại Xe chưa đón chăng ? … Có ai ngờ đâu cái thai nó hành , lúc bé nhỏ nó đè lấn lướt bị bí .. phải lấy nước trong mình đi ra .  Khổ thế vậy mà các Cán Bộ Lớp không chịu thong củm cho . Đúng là khổ thiệt !
Bẵng đi thời gian dài , cơ duyên lại gặp được bạn Ngô Hoàng Phượng  cùng ông xã là PhạmHữuThừa làm chung với TrầnVănThành Lenin .
Xin gởi vài tấm hình quý báu chụp tại Cafê LYLY đường Fist của Little Saigon :

ThuaPhuong photo DSC00316.jpgThuaPhuongCuong photo DSC00314.jpg

TrầnVănThành  (TKCN) + BùiQuốcCường  (TKNN) + NgôHoàngPhượng (TKNN) + PhạmHữuThừa (ÔxaFượng)
ThanhCuongPhuongThua photo DSC00315.jpg

To5cuaLopTKNN photo To5LopTknn.jpg