Hello các bạn Tả pí Lù AH ĐH KinhTế ;
Cuối tuần qua hai bạn của Khoa Kế Hoạch đã chiêu đãi từ giả bạn bè ỏ Sài Gòn để sang ở Hiệp Chúng Quốc Huê Kỳ ; đó là :
1-anh Dương Triều Khải cùng gia đình bay về San Diego Nam California để định cư an bình dưỡng sức tuổi U60.
2-anh Trần Viết Danh (Dzanh Râu) sau khi ở Saigon an dưỡng hết hai năm chín tháng mười ngày thì cùng cô con gái nhỏ bay về Houston Texas …
Xin gởi vài tấm hình xem các bạn có nhận ra được ai hôn ???Những hình dưới đây thì do anh Trần Viết Danh ( Dzanh Râu ) chụp nhờ gởi , nhưng không ghi chú thích ! hi..hi..hi… bạn Tả Pí Lù nào mà các bạn quan tâm không nhớ tên thì xin cho biết để giải thích gãi đúng chỗ ngứa ….