Xin gởi các bạn các tấm hình mà Lớp TKNN đi thưởng lãm ” chồn ” ban đêm tại Weasel Coffee của bạn Nguyễn Quốc Minh . Rất cảm ơn tấm thịnh tình mà LS Minh đã tiếp đãi đoàn TKNN ; ngoài ra bạn NgQuốcMinh KH cũng gởi lời xin lỗi Đoàn của chị Vũ Thanh TD/Khxh5 (Houston TX) vừa qua có ghé Weasel Coffee vì thời gian đó anh Minh không có mặt ở trang trại nên phần tiếp đón không được chu đáo nên đành thất lễ …

anh
anh
NhâmAnh – ThuTrước – NgọcDung – BíchHà -MinhTâm – NgọcTâm – Bính TKXDCB – QuốcCường – Minh KếHoạch – Hưng TKNN – Út Trần – Lê Khanh.
 photo IMG_7547_zpsf7dde308.jpg
Trại nuôi chồn về đêm
 photo IMG_7555_zps8eef5412.jpg
Chồn đi ăn đêm
 photo IMG_7544_zps45caee87.jpg
 photo IMG_7543_zps9c9584d0.jpg
 photo IMG_7542_zps47aa1069.jpg
 photo IMG_7541_zps57ce2306.jpg
 photo IMG_7539_zps89116f00.jpg
NgọcTâm + ThuTrước + BíchHà + NhâmAnh + NgọcDung + MinhTâm + LS Quốc Minh
 photo IMG_7550_zps8ea74b6c.jpg
 photo IMG_7548_zps7739aa6f.jpg
Nhâm Anh + Minh Tâm
Thu Trước + Ngọc Tâm + Giáo Sư Út Trần
 photo IMG_7553_zps0146e384.jpg
Tô Ngọc Dung TKNN/LK avalaible
 photo IMG_7554_zps5d67e13f.jpg
Chồn trong ” cũi ” nhà
 photo IMG_7545_zps2ee2f00b.jpg
Mắt chồn lóe sáng đi ăn đêm
 photo IMG_7540_zps603488e0.jpg
Ngọc Dung + Cô Giáo Trần Thị Út
 photo IMG_7537_zpsa0e3c1e5.jpg
Ngọc Tâm + Ng Quốc Minh KH
 photo IMG_7535_zpsee473b5d.jpg
 photo IMG_7534_zps0b229388.jpg
 photo IMG_7533_zpsa8f0c68d.jpg
 photo IMG_7532_zpsad09f872.jpg
Thu Trước + Quốc Cường + Minh Tâm + Bích Hà
 photo IMG_7531_zpsa473691b.jpg