Vừa qua nhóm bạn TảPíLù đã xẹt qua ThànhPhố RạchGiá của Tỉnh KiênGiang . RạchGiá là 1 trong 4 thành phố trọng điểm của ĐồngBằng Sông CửuLong, là 1 thành phố biển miền TâyNam nhưng đang sở hữu khu  đô thị lấn biển đầu tiên và lớn nhất ViệtNam. Tháng 5 năm 2011, UBCP đã cho khởi công tuyến tránh TP RạchGiá dài 20Km, dự kiến 2014 sẽ hoàn thành: đây là dự án thành phần của tuyến hành lang ven biển Tây nối ViệtNam với Campuchia và TháiLan.
TP RạchGiá cách Saigon 250km về hướng TâyNam, cách TP CầnThơ 116km về hướng Tây, cách cửa khầu HàTiên 95km về hướng ĐôngNam . Phía Đông TP RạchGiá giáp 2 huyện TânHiệp & ChâuThành , phía Tây giáp Vịnh TháiLan, phía Nam giáp huyện ChâuThành & AnBiên, phía Bắc giáp huyện HònĐất & TânHiệp. TP RạchGiá được công nhận là đô thị loại 3 vào tháng 10 năm 2004 và được nâng cấp lên từ ThịXã RạchGiá vào ngày 26-7-2005; có 2 bến xe lớn là RạchSỏi và RạchGiá và 1 sân bay RạchGiá đi hai chiều đến TPHCM và PhúQuốc; có 2 bến tàu khách lớn là: PhúQuốc & RạchMẽo …

  Về tên gọi Rạch Giá thì có 2 ý kiến giải thích : Một là do đọc chệch từ tiếng Khmer Kra Muonsar (sáp trắng) mà ra .
Ý kiến khác thì cho rằng tên RạchGiá có từ thời GiaLong, thời ấy ở đây có rất nhiều cây giá mọc bên bờ rạch, đất rộng hoang vu dân cư thưa thớt, đa số là người Khmer :  ” Xứ Quê của Tôi là con Rạch mà nơi cửa biển mọc nhiều ” cây giá ” nguyên sinh, cây giá giờ đã biến mất, nhưng đã để lại một địa danh một thành phố hiện đại ..”
 Chính nơi đây , hôm nay gặp lại bạn Tăng Bình Lớp Vật Giá 2 thời CaoĐẳng và Lớp VậtGiả III hệ KB ;
 và bạn Dương Quang Hùng Lớp VậtGiá 2 thời CaoĐẳng và Lớp VậtGiá III hệ KB .
Hai bạn Bình và Hùng này đều là dân VG2 thời CaoĐẳng và VG3 thời KB , và Bình lấy người chị còn Hùng lấy ngưòi em vợ bà con , nên không phải chống mũi chèo thuyền , nay vẫn gần nhau ở Rạch Giá .
Trên đường tắt từ CàMau sang RạchGiá , thì HồTrầmTuấnPhương muốn biểu diễn trò khỉ trên Cầu Khỉ …
HồTrầmTuấnPhương TKxdcb + DươngQuangHùng VG RạchGiá + TrầnHữuTrung TKTH PhúNhuận + TăngBình VG RạchGiá + TrươngĐìnhCư VG Saigon .
Trên bàn đối ẩm : ÚtChùa LongAn + BQC + TăngBình + Phương + Trung +  DươngQuangHùng + TrươngĐìnhCư
DươngQuangHùng VG2 cánbộThuế lãothành + TrươngĐìnhCư VG1 cánbộ hưutrí
Anh ÚtChùa + QuốcCường + TăngBình + TuấnPhương
TrầnHữuTrung TkTh PhúNhuận + DươngQuangHùng VG RạchGiá
BùiQuốcCường Tknn + TăngBình VG
Dương Quang Hùng VậtGiá ở RạchGiá
Tăng Bình và HồTrầmTuấnPhương
Trở lại niềm vui thời mài lủng quần ghế nhà trường : BÌnh & HÙng Rạch Giá
Cường + Trung + Phương + Cư + Hùng + Bình
Truyện râm ran vẫn chưa chịu dứt nhắc lại tình đồng môn
Trung PhúNhuận nhớ thời đánh đu
Điểm tâm sáng
Cafê sáng chuẩn bị chia tay …
Rạch Giátỉnh cũ ở miền Tây Nam Bộ, giáp vịnh Thái Lan.
Năm 1876, Pháp chia Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính lớn, mỗi khu vực hành chính lại chia nhỏ thành các tiểu khu hay hạt tham biện (arrondissement administratif) thì tỉnh Hà Tiên cũ bị chia thành 2 hạt tham biện là Hà Tiên và Rạch Giá. Hạt tham biện Rạch Giá là phần  đất huyện Kiên Giang của tỉnh Hà Tiên cũ.
Theo Nghị định ngày 20 tháng 12 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương đổi tên tất cả các hạt tham biện thành tỉnh thì từ ngày 1 tháng 1 năm 1900 hạt tham biện Rạch Giá trở thành tỉnh Rạch Giá.
Thời thuộc Pháp, tỉnh Rạch Giá gồm 4 quận:  Châu Thành, Giồng Riềng, Long Mỹ, Phước Long (năm 1948 đổi thành quận Hồng Dân, nay thuộc tỉnh Bạc Liêu). Sau này lập thêm quận Gò Quao, tách từ quận Phước Long. Tỉnh lị đặt tại thị xã Rạch Giá.
Năm 1951, tỉnh Rạch Giá bị xé lẻ, nhập vào các tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, đến năm 1954 lại tái lập.
Thời Việt Nam Cộng Hòa, Rạch Giá là một phần của tỉnh Kiên Giang. Nhưng trên các bản đồ Việt Nam do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xuất bản, vẫn ghi hai tỉnh riêng biệt là Hà Tiên và Rạch Giá.
Đầu năm 1976, tỉnh Kiên Giang được thành lập. Địa bàn tỉnh Hà Tiên cũ nay là huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên.
Vào thời Gia Long đã có Rạch Giá với rất nhiều cây giá mọc bên bờ rạch, đất rộng và hoang vu, dân cư thưa thớt, đa số là người Khmer. Trước đời Gia Long, dân chúng đã chọn lựa vài gò cao ven các sông rạch để cư trú và lập nên làng xã ở đây.
Sau khi chiếm được Vĩnh LongHà Tiên, năm 1867 Pháp bắt đầu tiến đến Rạch Giá. Ngày 18 tháng 08 năm 1867, Pháp đặt hạt thanh tra Rạch Giá do đổi tên từ hạt thanh tra Kiên Giang. Ngày 16 tháng 06 năm 1869, Nguyễn Trung Trực khởi nghĩa ở đây, giết gần như toàn bộ quân lính và viên chức người Pháp.
Ngày 05 tháng 06 năm 1871, Pháp tách vùng Cà Mau ra khỏi Rạch Giá. Ngày 18 tháng 12 năm 1871, Pháp lại nhập Cà Mau vào Rạch Giá. Từ ngày 5 tháng 01 năm 1876, đổi hạt thanh tra thành hạt tham biện, các thôn thành các làng. Ngày 12 tháng 08 năm 1888, hạt tham biện Rạch Giá bị giải thể, nhập vào hạt Long Xuyên. Ngày 27 tháng 12 năm 1892, Pháp tái lập hạt Rạch Giá với 4 tổng.
Ngày 01 tháng 01 năm 1900, đổi hạt tham biện Rạch Giá thành tỉnh Rạch Giá. Ngày 25 tháng 5 năm 1900, lập tổng Kiên Tường, tổng Thanh Bình. Ngày 31 tháng 12 năm 1907, lập thêm tổng An Ninh và tổng Thanh Biên. Ngày 06 tháng 01 năm 1916, lập thêm tổng Thanh Tuyên, tổng Thanh Yên. Ngày 18 tháng 12 năm 1929, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập thị xã hỗn hợp Rạch Giá trên cơ sở cải biến khu đô thị Rạch Giá.
Ngày 16 tháng 01 năm 1930, Pháp chia địa bàn thị xã Rạch Giá thành 5 khu vực để đánh thuế. Ngày 30 tháng 04 năm 1934, Pháp nâng thị xã lên thành phố và chia thành 3 khu phố. Sau năm 1956, thành phố Rạch Giá bị giải thể.
Ngày 20 tháng 11 năm 1970, chính quyền Sài Gòn tái lập thị xã Rạch Giá, là tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang. Sau 30 tháng 04 năm 1975, thị xã Rạch Giá giữ vai trò là thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang gồm có 4 phường và 6 xã.
Ngày 25 tháng 04 năm 1988, thành lập thêm Phường Rạch Sỏi trên cơ sở thị trấn Rạch Sỏi của huyện Châu Thành. Ngày 31 tháng 05 năm 1991, phường Vĩnh Thông bị giải thể, thị xã Rạch Giá có 7 phường.

Khách sạn Sealight nhìn từ đường Tôn Đức Thắng

Ngày 24 tháng 04 năm 1993, phường Nguyễn Trung Trực nhập vào phường Vĩnh Thanh. Ngày 18 tháng 03 năm 1997, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 23 – CP, thành lập phường Vĩnh Thông.
Ngày 14 tháng 11 năm 2001, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 84/2001/NĐ – CP, thành lập phường Vĩnh Quang, phường Vĩnh Lợi. Ngày 11 tháng 02 năm 2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 10/2003/NĐ – CP[2], thành lập phường Vĩnh Bảo. Ngày 08 tháng 01 năm 2004, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 11/2004/NĐ – CP, thành lập phường An Bình. Cuối năm 2004, thị xã Rạch Giá có 11 phường, 1 xã.
Ngày 26 tháng 07 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 97/2005/NĐ-CP[3], nâng cấp thị xã Rạch Giá lên thành phố Rạch Giá, thuộc tỉnh Kiên Giang.

Văn hóa và du lịch

Rạch Giá chính là nơi có nhiều cảnh quan và tiềm năng sông nước biển đảo, lại có sức hút mạnh mẽ đối với thực khách phương xa khi đến thăm thành phố. Người Việt, Hoa và Khmer là những con người ấy đã dựng xây, thành tạo nên một nền văn hóa đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc mà người đời thường gọi là văn minh xứ Rạch Giá, cùng vô số đền đài, chùa chiền và hàng trăm công trình thờ tự nổi tiếng khắp vùng Nam Bộ.
Mặc dù là vùng xa xôi của tổ quốc, nhưng đất Rạch Giá không hề vắng bóng những anh hùng dân tộc, hết lòng chặt dạ vì dân vì nước, mà điển hình là Nguyễn Trung Trực đã đền nợ nước khi tuổi chưa đầy ba mươi. Cho đến hôm nay, Lễ tế Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực vẫn được tổ chức trang trọng vào các ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch.
Đây là lễ hội lớn nhất và có sức thu hút mạnh nhất ở Rạch Giá. Có thể coi đây là 1 sản phẩm du lịch rất đáng giá và mang lại nhiều giá trị. Ngày nay, lễ hội được tổ chức ngày một trang nghiêm với các hoạt động tế lễ đẹp mắt và văn minh.
Vào dịp lễ hội tháng Tám hàng năm, dân thập phương đổ về Rạch Giá rất đông. Nhiều nhà hảo tâm, và cả người bình dân đã đóng góp tiền của, công sức, cơm gạo để làm cơm thết đãi du khách. Người ta nô nức đi “ăn cơm đình”, đó là bát cơm tình nghĩa, bát cơm của người Rạch Giá thết đãi du khách phương xa đã không ngại đường xá xa xôi đến đây dự lễ.