Trong đợt thăm ThànhPhố SanJosé Bắc California , bạn LêQuýMinh VG/LK đã gặp được người bạn mới TảPíLù  ChuQuangNam cựu SV ĐHKTcdABCD Khoa ThốngKê Lớp ThốngKêTổngHợp /LK .
Bạn QuýMinh đã gởi cho xem tấm hình chụp với ChuQuangNam TKTH để cho mọi người xem có nhận ra bạn cũ xì hôn ???

Gửi bác 2 tấm hình chụp chung với CQNam ở San Jose cách đây vài ngày,
Bác post vào website DHKT nhé
 Photo
 ChuQuỳnhNam TKTH và LêQuýMinh VG đều học ĐH LuậtKhoa