Như mọi người trong Egroups AHDHKT đã biết , hôm qua Tiệm Cafê Chồn ở số 135E đường HoàngHoaThám Phường 10 TP Dalat Tỉnh LâmĐồng đã khai trương rôm rả . Chúc mừng khai trương thành công tốt đẹp .
Bạn NguyễnQuốcMinh KếHoạch/LuậtKhoa chủ tiệm CôngTy Cà Phê Chồn Trại Hầm Đà Lạt (Weasel Coffee Co Ltd) đã mang hết tình cảm đồng môn để đón đoàn ThốngKêNôngNghiệp từ SaiGon lên thăm và ủng hộ thưởng thức CàPhê Chồn .
Công Ty Cà Phê Chồn Trại Hầm Đà Lạt
 photo IMG_7645_zps54ad957d.jpg
 photo IMG_7642_zpse3df1c51.jpg
 photo IMG_7644_zps5e1a0531.jpg
 photo IMG_7639_zps2a25c80e.jpg
 photo IMG_7575_zpsb4d9fe9d.jpg
 photo IMG_7627_zpsc810ae35.jpg
 photo IMG_7591_zpsb39ab0ec.jpg
 photo IMG_7588_zpsab7f9d10.jpg
 photo IMG_7621_zps207cb2eb.jpg
 photo IMG_7576_zpscdee3e04.jpg
 photo IMG_7607_zps3551fb31.jpg
 photo IMG_7589_zps1074414c.jpg
 photo IMG_7620_zpsc3060076.jpg
 photo IMG_7629_zps7b4c10f9.jpg
 photo IMG_7596_zps696cd872.jpg
 photo IMG_7647_zpse793c8ab.jpg