Hello các bạn TảPíLù ;
  Ngày thứ hai 23 tháng 12 : NewYork với TrầnHậuHữu Tkcn đón tiếp NgọcTâm&VănBính sweetheart ThốngKê từ Saigon sang chơi 
  Ngày thứ ba 24 tháng 12 : OrangeCounty với TrầnVănThành Tktn đón tiếp vợchồng DươngTriềuKhải KH ở SanDiego xuống cùng với các bạn AHĐHKT nam California
  Ngày thứ tư 25 tháng 12 : LasVegas với BùiQuốcCường Tknn lai rai với vợ chồng ĐỗHoàngSinh CN từ VN sang thăm con gái …
  Xin gởi vài hình ảnh mừng Lễ GiángSinh lai rai tại Las Vegas :
Photo

BùiQuốcCường Tknn + ĐỗHoàngSinh CN và cháu gái út Sinh&Hải .
 
PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto