LỚP THƯƠNG NGHIỆP : K. B

Lớp  THƯƠNG  NGHIỆP  Khóa  KB   ( 1982-1983 )  : Ngô Minh Châu Nguyễn Chí Thu Nguyễn Minh Trí Nguyễn Văn Quyên Nguyễn Ngọc Thạnh Nguyễn Văn Tâm Trần Văn Hùng Trần Đình Hòa Nguyễn Hữu Dũng Trần Quang Thành Kiều Thiện Hoàng Trần Thanh Liêm Ngô Mỹ Hương Ngô Đức Quang Hà Việt Cường Vũ [...]