LỚP THƯƠNG NGHIỆP : K. A

Lớp  THƯƠNG  NGHIỆP  Khoá   K A  ( 1977-1978 )   : Trần Văn Lân Vương Tấn Thọ Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nguyễn Thành Chương Khưu Thị Mai Tạ Văn Hiến Nguyễn Xuân Hiệp Võ Thị Vân Nguyễn Thị Như Hạnh Phó Vũ Cần Triệu Văn Trung Lư   Muối Nguyễn Thị Hồng Đào Nguyễn Thị Kim Nga [...]