LỚP NÔNG NGHIỆP : K.A

  Lớp   NÔNG  NGHIỆP   Khoá    KA   ( 1977-1978 )  : Phạm Thanh Hà Nguyễn Quốc Định Trần Văn Hùng Nguyễn Văn Cắm Lý Văn Be Võ Minh Thắng Nguyễn Thị Nguyệt Âu Ngọc Trinh Trương Công Lễ Trần Đắc Toàn Lê Phước Thọ Võ Thị Tình Lê Trường Sơn Lữ Thị Lệ Hoa Trần Thị [...]