LỚP CÔNG NGHIỆP : K.A

Lớp   CÔNG NGHIỆP   Khoá  KA  ( 1977-1978 )  : Hồ Đức Hùng Nguyễn Thành Sơn Nguyễn Mạnh Tái Võ Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Có Châu Thị Bạch Yến Nguyễn Văn Hoàng Mai Tấn Long Nguyễn Thị Sáu Lưu Văn Phú Nguyễn Hữu Chánh Nguyễn Thị Hoàng Hoa Đào Anh Dũng Trần   Nam Đoàn Thị [...]