KHOA KẾ-HOẠCH : Lớp Kế-Hoạch 1 & 2 .

    Lớp    KẾ -  HOẠCH   I    :                                                                                                               1- Nguyễn Khắc Chí 2- Nguyễn Châu Tuấn                         Saigon,   VN. 3- Lê Bá Chương                                  Saigon,    VN. 4- Nguyễn Quốc Tuấn 5- Lê Văn Tâm 6- Nguyễn Hữu Đức 7- Trần Thanh Trúc 8- Phạm Thị Sanh 9- Đặng Văn Hiếu 10- Huỳnh Long Châu 11- Nguyễn Thị Thanh Bình 12- [...]