Bửa  tiệc nhỏ thứ bảy  thang 11/2008 o quan Ben Tre gan nha tho Ba  Chuong

Cao Văn Hai: ôm đàn guitar hát :”…Yêu Đời Yêu Người…”

Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người
Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời
Dù là nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai…

Bạn thân ơi cố gắng thương yêu đời
Dù đời không yêu ta, hãy cứ thương yêu hoài
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi…

Ngày nào bầu trời còn mây bay
Lòng ta vẫn thấy thương người
Dù đời còn gặp nhiều chông gai
Trọn đời vẫn cứ đi đi hoài

Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi…

Hoàng Minh Anh + Hồ Trầm Tuấn Phương: phụ họa / Bùi Quốc Cường: chỉ dám ngồi nghe, cười ruoi , uống Remy Martin, chửa lửa bằng Heineiken

 

 photo BQC_CVH_HTTP_MINHANH_zps604dd9db.jpg

Pham Van Minh, Nguyen Kim Long, Dinh Van Hương, Nguyen Van Quang (hinh từ trái sang)

 photo QuangcongMinhto_zps70b2b858.jpg