Chiều Chủ Nhật 1 tháng 7 năm 2012 tại Thành Phố Lyon của bạn Bùi Dzũng (TN1LK) trú trì đã gặp bạn Phạm Thị Nam VậtGiá 6 KinhThương Minh Đức :
VợChồng BùiDzũng ở kinh đô đèn màu Lyon và chị PhạmThịNam VG6

PhotoPhotoPhoto

PhotoPhoto

Nụ cười của PhạmThịNam và anhchị Dzũng Bùi
PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto