Tháng 8 năm 2013  vừa qua , Nhóm bạn TảPíLù HuêKỳ đã găp được bạn Nguyễn Thanh Hùng bí dzanh HùngSuper , cựu SV ĐH VH Khxh6 , cựu SV TảPíLù Khoa ThươngNghiệp Lớp ThươngNghiệp 2, trước ỏ NguyễnTrãi Quận 5 Saigon nay ở ThànhPhố Bellevue của tiểu bang WashingtonState .
PhotoPhoto

Photo

TảPíLù HùngSuper quả thật là may mắn có điều kiện đã được theo qua các tôn giáo , thời độc thân thì theo đạo CaoĐài của giađình , thời lập giađình theo đạo ThiênChúa của bên phu thê , thời chính chắn chuẩn bị hưu trí thì cả hai vợ chồng đều ăn chay trường tụng kinh Đạo Phật … Các bạn đồng môn đều ngưỡng mộ NguyễnThanhHùng bây giờ kinh thông Phật Pháp trường chay thuộc gần cõi lơ lửng bên trên tảpílù .
Photo

TảPíLù HùngSuper cũng thuộc Hội Sans Cheveux , nhưng chỉ giữ chức Hội viên sau bạn ThànhLênin
Photo

Anh NguyễnThanhHùng TN2/Khxh6 có được bạn nâng khăn sửa túi thời niên thiếu rất là đẹp đôi hạnh phúc
PhotoPhoto

Bạn hàng xóm Seattle NguyễnDuyNhân + Bạn đồng niên trí cốt TrầnHậuHữu
Photo

HùngSuper + NhânTaberdien + HữuBạchKim
PhotoPhoto

NguyễnThanhHùng ThươngNghiệp + NguyễnDuyNhân TKTN + TrầnHậuHữu TKCN
Photo

NguyễnThanhHùng ThươngNghiệp2 + NguyễnDuyNhân TKTN + TrầnHậuHữu TKCN + BùiQuốcCường TKNN tại nhà của HùngSuper
Photo

Photo