Hello bác TrầnMinhNghiệp Khoa CôngNghiệp ở VĩnhLong;
Bác Nghiệp cười tươi hết cỡ làm các cơ chân mày che hết mắt chứng tỏ bạn chơi hết cả chân tình . Thôi xin lỗi bác Nghiệp vì sợ không ai dám đến gần , nên nhà cháu xin phép gởi lại các tấm hình mà mọi người đang ở gần bác Nghiệp nhen !

Thank.so chụp hình tui so nhắm mắt không hà.Nhìn dễ sợ không ai dám gần.
 photo IMG_3697.jpg
 photo IMG_3725.jpg
 photo IMG_3752.jpg
—– Forwarded Message —– From: Nghiep Tran <nghieptran070@gmail.com> To: CUONG BUI <buiqcuong@yahoo.com> Sent: Saturday, May 4, 2013 3:48 PM Subject: Re: TảPínLù AHDHKT ở ThànhPhố VĩnhLong: nhà của NgĐìnhGiao TKTH
Thank.so chụp hình tui so nhắm mắt không hà.Nhìn dễ sợ không ai dám gần.