Hello anh Bảo Bườn TN3/CTKD ở DaLat ;
Trong danh sách Quyển Kỷ Yếu ĐạiHọc KinhTế có in sai tên anh Bảo Bườn thành cậu Bảo Đường của Lớp Thương Nghiệp 3 rất lạ lẫm với các đồng môn thân quen với bạn Hoàng Tộc này . Nhớ lại lúc các bạn giới thiệu anh Bảo Bườn học KinhTế ThươngNghiệp vào Diễn Đàn ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế cd ABCD , tra tìm trong Sổ Nam Tào Bắc Đẩu muốn chết mà vẫn không thấy bạn BB đâu cả , phải gọi hỏi điện khắp nơi xác minh xem đúng BB học Khoa ThươngNghiệp không ? Sau này khi đáng máy computer đến danh sách Lớp ThươngNghiệp 3 , thấy tên sai BảoĐường cũng không dám sửa lại , vì đâu đó có ngưởi thật tên thiệt mà Xưởng In đã đánh máy đúng thì sao ? May quá có xếp DzũngBùi đã nhắc nhở khẳng định phài sửa là BB . Qua việc này thấy thời bao cấp làm việc như thế đấy : ” hỗng có chết ai đâu ” !!! Trong danh sách KỷYếu DHKT in 1996 , đã sửa lại tên đúng ( qua xác minh với đương sự và dò lại với các danh sách họp mặt khác ) gần năm mươi em gồi !
Chúc mừng Bác Bảo Bườn đã lấy lại đúng tên cúng cơm của mình mà Cha Me sinh ra ta đã đặt cho ta .
Photo

Hi all,
Tui mới xem ” sơ ” qua trang web, bồi hồi, cảm xúc, nhớ nhung đủ thứ.
Mod. có những thông tin mà gần 40 năm , xem lại biết bao là nhớ.
Tui, Bảo Bườn, Lớp TN3 khoa Thương Nghiệp CDKT.
Sau khi  “ra trường” cuối 1977, về làm việc ở Cantho cùng Bùi Dũng, 1992, chia Tỉnh, tui về Soctrang, 
1994, về lại quê nhà _Dalat_, 1999, nghỉ việc.
Thỉnh thoảng vài bạn CDKT lên Dalat có lai rai 3 hột.Đặc biệt là Sỹ Tuân.
Hiên ở Dalat, thỉnh thoảng chụp vài cái hình, lấy đó làm vui.
Cám ơn mod. đã chỉnh lại đúng tên cha mẹ đặt.
BB
Photo

Bảo Bườn TN3(Dalat)  + Đỗ Đoan Trang TKCN(DaLat) + Hoàng Văn Xinh TKxdcb(KonTum) đều là CTKD ThụNhân ĐàLạt