Hello anh Dương Triều Khải Khoa Kế Hoạch ;

  Welcome đạp đất Hiệp Chúng Quốc Huê Kỳ , anh Khải thấy thức ăn Mỹ và không khí với khí hậu ở San Diego ra sao rồi ? Có kế hoạch ghé về Litteo Saigon Quận Cam chưa ?
 Nhanh ghê vậy đó , mới làm tiệc chiêu đãi anh Khải và anh Dzanh Râu về lại Mỹ , thì hôm nay anh 6 Khải đã đến nhập cư ở San Diego Nam Cali và chiều hôm nay anh Trần Viết Danh lên máy bay về Houston Texas .
 Gởi lại tấm hình chụp 6 bạn Khoa Kế Hoạch trong ngày tiễn hai bạn Khải và Dzanh rời bỏ cố hương :
  Hạnh ( Hạnh Cô Đơn) ; Khải ( 6Khải Đầm Sen ) ; Danh (Dzanh Râu)
 Tuấn ( Tuấn nước) ; Cả ( Lệnh Hồ Sung ) ; Lĩnh ( Lĩnh Vàng Bạc)