Thưa các bạn đồng môn ;
Xin gởi một số hình ảnh các bạn đồng môn AíHữu ĐạiHọc KinhTế cdABCD đến Houston Texas , dự tiệc cưới mừng hai cháu NgọcHải&PhươngThảo tại Restaurant TâyĐô Houston.

NgVănBính Tkxdcb (Saigon) + ÁiKhanh bàxã DzũngAmour + NgNgọcTâm Tknn (Saigon) + TrầnHậuHữu Tkcn (NewYork) + HoàngTríDũng Tkcn + Vợchồng HuỳnhThanhÚt Tknn + VợChồng NgNgọcDũng Tknn + NgVănHùng Tknn và cháu ngoại + TrầnCôngMinh + NgDuyTuấn KtTn2 + VợChồng TrầnViếtDanh KH .
TrầnViếtDanh & đệ nhất phu nhân Mai + Vợ chồng NguyễnDuyTuấn (KếToánThươngNghiệp 2 / Khxh6)
Dân ThốngKêNôngNghiệp của AHĐHKTcdABCD : từ trái sang phải :
HuỳnhThanhÚt + NguyễnVănHùng + NguyễnNgọcTâm + NguyễnNgọcDũng
TKNN với phu nhân và phu quân :
AnhChị HùngNasa + AnhChị PaulHuỳnh + NgVănBính&NgNgọcTâm + AnhChị NgọcDũng
NgọcTâm + HùngNasa + DzũngQuáiMày + DzũngL’Amour (HoàngTríDũng TKCN)
 
 
NgVănHùng + TrầnHậuHữu + NguyễnVănBính + TrangSĩPhước
VợChồng ThânHữu + TrầnCôngMinh + NguyễnNgọcTâm
Photo Photo
Photo Photo
Photo Photo
On Monday, December 30, 2013 1:25 PM, Huu Tran (Google+) <noreply-1b742af3@plus.google.com> wrote:
Tapilu du dam cuoi con Hung NASA dem 29 Dec 2013
15 photos in this album
image not displayed


View or comment on Huu Tran’s album »

Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.

Join Google+

 Hide message history
You received this message because Huu Tran shared it with tranhauhuu@yahoo.com.Unsubscribe from these emails.


You can’t reply to this email. View the post to add a comment.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA