Khuya thứ bẩy 29 tháng 6 , Trương Đình Cư VG đã gặp được bạn LêQuýMinh VG và BùiQuốcCường tại Downtown LasVegas . Xin gởi tầm hình ” khủng khiếp ” mà bạn Trương Đình Cư ở Saigon sang thăm phố núi SaMạc LasVegas được chiêm ngưỡng : đây là hàng thật 100% vĩ đại thật ! Trong khi đó khí hậu của ThànhPhố LasVegas đạt 117 độ F ….

Thanh + QuốcCường + Đồi Núi Vĩ Đại + LêQuýMinh + TrươngĐìnhCư .

Sau khi bạn TrươngĐìnhCư gặp núi đồi vĩ đại gốc Châu Phi chữa lửa , thì bạn Cư lại may mắn gặp băng ” Hải Tặc ” chận đường tính hãm hiếp , may quá bạn Cư rút súng ra phản pháo , nhưng bị cặp đồi núi lửa cát trắng chắn giữ …..