Trong dịp xuống Thành Phố Cà Mau làm lễ Tạ Ơn tại Nhà Thờ Cha Trương Bửu Diệp, chúng tôi có ghé qua nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân ở Ấp 5 xã An Xuyên , để gởi một số tiền do các bạn quyên góp và 3 phần Học Bổng của VHEF  để phụ giúp cho ba người con trai của chị Ng Mỹ Nhân và anh Đinh Hoài Bảo ; là 3 cháu trai :
Đinh Công Bằng (SV Trường Đại Học Dầu Khí Vũng Tàu)
Đinh Thành Tâm (HS Lớp 11 Trường Trung Học Phổ Thông Cà Mau)
Đinh Phát Ngân  (HS Lớp 8 Trường Trung Học An Xuyên 2)

Bàn thờ chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân , bị stroke nhẹ ảnh hưởng tâm thần, làm ăn thất bại mang nợ nần không tiền chữa bệnh, đã quyên sinh với ý nguyện số tiền chấp điếu tang lễ xin để dành nuôi con ăn học thành tài .
Hai người con trai út chụp trước bàn thờ Mẹ
Cháu ĐinhThànhTâm (1996) học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông CàMau
Cháu Đinh Phát Ngân (1998) học sinh lớp 8 trường trung học An Xuyên 2.
Anh ĐinhHoàiBảo (chồng chị Mỹ Nhân) đại diện gia đình nhận phong bì tiền Học Bổng cho 3 người con trai ( ĐinhCôngBằng+ĐinhThànhTâm+ĐinhPhátNgân)
Cháu lớn trong nhà là Đinh Công Bằng đã đi dự lễ tang cho gia đình , nên đã vắng mặt hôm đó .
Người bà con và hàng xóm sang chứng kiến …
Căn nhà của chị Mỹ Nhân và anh Bảo cùng 3 người con