Đúng như người bị bệnh tâm thần là luôn luôn sợ nước , các bệnh nhân này hình như không được tắm hay sao mà đứng giữa phòng ăn thoáng mát sạch sẽ này mà mùi bốc lên nằm trong hốc mũi cả tuần lễ sau vẫn ám ảnh chúng tôi ; như là mùi hôi lông trong một chuồng gà công nghiệp còn sạch hơn mùi ở đây …. khổ đau cho kiếp người điên …

—– Forwarded Message —– From: CUONG BUI <buiqcuong@yahoo.com> Sent: Tuesday, May 21, 2013 10:31 PM Subject: Trại C nuôi bệnh tâm thần nam ở Huyện TânUyên Tỉnh BìnhDương

   Thưa các bạn đồng môn ;
 Dưới đây là hình ảnh của Trại C tập trung các người bị bệnh tâm thần nặng đô :