Thưa các bạn AHDHKT tả pí lù ,
Vừa qua trong dịp chuyến du hành lên thăm Thành Phố ĐàLạt mộng mơ của Lớp Thống Kê Nông Nghiệp , thì có chuyện hy hữu và linh thiêng tạo điều kiện cho Lớp TKNN được thăm viếng bàn thờ bạn Nguyễn Thính Lớp TKXDCB tại Giáo Xứ Ngọc Đồng Hố Nai TP Biên Hòa .Khi xe van 16 chỗ Mercedes bị hư ngừng lại không chạy được nữa , thì nhìn sang bên đường là nhà của bạn quá cố Nguyễn Thính TKXDCB :

 photo IMG_7426_zps7e242c71.jpg
Mọi người băng qua đường kéo sang thăm …
 photo IMG_7410_zpsf4a9baa1.jpg
Bạn Nguyễn Thính TKXDCB bây giờ đã ngồi chung với các Vị Quá Cố
 photo IMG_7412_zpsa1e48f55.jpg
Đa Minh Nguyễn Thính mỉm cười hưởng Nhan Thánh Chúa
 photo IMG_7413_zps851e589c.jpg
Trong héo ngoài tươi tiếp bạn đồng môn
 photo IMG_7418_zps619c3bcd.jpg
Thăm bạn xưa nay đã hưởng Nhan Thánh Chúa
 photo IMG_7419_zps193d647e.jpg
Lê Khanh + Hưng + Bính + Cường + Bích Hà + Ngọc Tâm + Minh Tâm + Thu Trước + Ngọc Dung
 photo IMG_7420_zpsc51f7be4.jpg
Nhâm Anh và các cháu nhà em Ng Thính
 photo IMG_7421_zps9c4466da.jpg
Bích Hà + Ngọc Tâm + Minh Tâm + Thu Trước + Ngọc Dung
 photo IMG_7423_zpsb52989cc.jpg
Gương mặt Tổ Trưởng Tổ 5 Lớp TKNN
 photo IMG_7424_zpscbff0de2.jpg
Bích Hà & Ngọc Tâm Lớp TKNN
 photo IMG_7427_zpsdc1674da.jpg
Chờ đợi và nôn nóng ………
 photo IMG_7428_zps9bc71434.jpg
Cuối cùng rồi đã đổi Xe khác , cảm ơn bạn Bính đã chạy ngược suôi để chuyển sang Xe khác ; mọi người vui vẻ với bữa cơm trưa trên Bảo Lộc
 photo IMG_7429_zpsaf786ced.jpg
Rồi nhâm nhi Trà & Cà Phê tại Công Ty T &C
 photo IMG_7430_zpsa8c652ac.jpg
 photo IMG_7431_zps472788cf.jpg
Lê Khanh – Minh Tâm – Ngọc Dung – Út Trần – Thu Trước – Nhâm Anh – Bích Hà – Ngọc Tâm
 photo IMG_7432_zpsc22270df.jpg
 photo IMG_7433_zpsfc676f6a.jpg
 photo IMG_7434_zps2c009bcc.jpg
 photo IMG_7435_zpsa94a0fa5.jpg
Đố biết ai ?
 photo IMG_7436_zpsdd49102a.jpg
Em Bé lên xứ ĐaLat sương mù
 photo IMG_7437_zpsa96a2f5a.jpg