Ngày 22 tháng 4 năm 2012 , tại NhàHàng SinhĐôi đường LýTháiTổ Quận 10 , vợ chồng TrầnVănThành TKCN/Khxh7 đã chính thức lên chức Suôi Gia , tổ chức tiệc cưới cho con trai trưởng DuyThức sánh đôi với PhươngThảo . Chúc mừng hai bạn ThànhLênin & Hương có dâu hiền Phương Thảo . Mừng hai cháu DuyThức & PhươngThảo trăm năm hạnh phúc .

 photo 72.jpg photo 75.jpg
 photo 07.jpg photo 01.jpg

Cặp DanyNgNamHùng & NgTrúcMai ở Austin TX.
 photo 11.jpg photo 69.jpg

VợChồngNgNgọcTâm TKNN & NgVănBính TKxdcb      TạTháiMẫn NôngNghiệp2
 photo 29.jpg photo 23.jpg

TháiThanhVân VG1 + NguyễnHàBình TKTH      VợChồngVănÁnhĐăng & Loan TKxdcb
 photo 45.jpg photo 52.jpg

VợChồngHồTrầmTuấnPhươngTKxdcb+ HàNgọcThêmVG3   VợChồngPhạmTấnThanh NH & Dung
 photo 56.jpg photo 59.jpg

NguyễnThanhToại VG4 KA
 photo 66.jpgHuong2 photo Huong2.jpg

 photo 77.jpg photo 76.jpg
 photo 78.jpg photo 79.jpg
 photo 80.jpg photo 81.jpg
 photo 93.jpg photo 98.jpg
 photo 86.jpg photo 87.jpg
 photo 100.jpg photo 115.jpg

TrươngĐìnhCư VG1 + VănÁnhĐăng TKxdcb & HuỳnhThịLoan
 photo 106.jpg