Năm 2008 Cô Giáo Trần Thị Út Lớp TKNN KA & CTKD 8 ThụNhân ĐH ĐàLạt đã ghé qua Tỉnh KonTum gặp bạn Hoàng Văn Xinh TKxdcb KB & CTKD ThụNhân Đàlạt .