Xin mời các bạn xem lại vài hình ảnh Lớp TKNN đến thưởng thức WeaselCoffee tại Chồn GiaTrang của LS NgQuốcMinh lớp KếHoạch Dalat .

Nhóm Tảpínlù TKNN ghé thăm Quốc Minh gia trang
 photo IMG_7565_zpse38909af.jpg
Cửu long công chúa
 photo IMG_7564_zpse283d233.jpg
Bích Hà Tknn
 photo IMG_7567_zps25bd8845.jpg
Sweet-Heart Tknn Ngọc Tâm & Tkxdcb Bính
 photo IMG_7569_zpsed6436c4.jpg
Tô Ngọc Dung TKNN
 photo IMG_7568_zpsd8ce8a08.jpg
Cựu Lớp Phó Tknn TrầnThịÚt và LêKhanh tổ viên Tổ 3
 photo IMG_7566_zps41c4a922.jpg
 photo IMG_7570_zps856a16a5.jpg
 photo IMG_7571_zpsd858710c.jpg
 photo IMG_7572_zpsc3bf0b7c.jpg
 photo IMG_7574_zpscfd8a40b.jpg
Chồn bố mẹ
 photo IMG_7575_zpsb4d9fe9d.jpg
Chồn con
 photo IMG_7573_zps057f3009.jpg
Rể Tknn Nguyễn Bính & Chủ chồn Ls Nguyễn Quốc Minh
 photo IMG_7577_zpscc2a051d.jpg
Coffee Syphon made in Japan
 photo IMG_7578_zps24efd4a9.jpg
Chủ nhà trả lời phỏng vấn và các théc méc về Weasel Coffee
 photo IMG_7579_zpsb6e57a26.jpg
 photo IMG_7588_zpsab7f9d10.jpg
Chị em nhà Lê Khanh & Hàm Anh ngâm cứu tác phẩm ” ị ” chồn …
 photo IMG_7580_zpsc995b21e.jpg
Bạn Hưng Tknn chào mời thưởng thức WeaselCoffee dạng khô chưa chế biến
 photo IMG_7582_zpse9c94e2c.jpg
 photo IMG_7583_zps09c5be26.jpg
 photo IMG_7584_zps6ec672f1.jpg
 photo IMG_7588_zpsab7f9d10.jpg
 photo IMG_7591_zpsb39ab0ec.jpg
 photo IMG_7586_zpscc1d801c.jpg
 photo IMG_7587_zpsfd84a797.jpg
 photo IMG_7592_zpsd2a398e4.jpg
 photo IMG_7593_zpsdcee1cd3.jpg
 photo IMG_7594_zpsb13b336c.jpg
 photo IMG_7596_zps696cd872.jpg