Sau khi dua Le Quan Duc ve^` mot the gioi khong hien huu , thi` ca nha` Sydney   Tiễn Anh  Nguyễn Châu Bảo   ve Nebraska USA

 

YouTube video

 

 

Cuong Bui buicuongvh222@gmail.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com>

To:aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com,van Duong,tifdzung@yahoo.com.au,truongducnam28@yahoo.com.au,hoangcaomel@yahoo.com.auand 26 more…

‎26‎ ‎Nov at ‎4‎:‎19‎ ‎PM

 

Thưa các bạn TảPíLù AHĐHKTcdABCD ;

Anh Nguyễn Văn Dũng KếToánNgânHàng 1/LK và anh Dương Tùng Vân KếToánNgânHàng 2/VH5, đã cùng các bạn ở Sydney , dự buổi Họp Mặt với Nguyễn Châu Bảo NgânHàng/VH7, tại Bankstown Sport Club .

Rất vui khi thời Cẳng Đau TảPíLù ra Trường ĐHKT được phân công lên xứ “chó ăn đá gà ăn muối ” , lên trên 3 tỉnh Tây Nguyên là Darlak , GiaLai , KonTum. Được biết bạn Nguyễn Văn Dũng được phân công về Huyện ChưPah của Tình GiaLai , còn Nguyễn Châu Bảo về huyện Daktô của Tình KonTum . Trong khi đó BùiQuốcCường Tknn/VH7 về Trường ThốngKê KêHoạch GiaLaiKonTum ở dốc con ngựa ThịXã KonTum .

Xin gởi vài hình ảnh các bạn TảPíLù đã hội ngộ tại Bankstown Sport Club ở Sydney Australia :