Thưa các bạn AH ĐH KT TảPíLù ;
Các đây 4 năm (0ct-10-2009), anh Nguyễn An Long KếHoạch2/TriHành, có gởi vào Sân Vườn AHDHKTcaABCD ( đính kèm ở dưới emails này ) có khoe với chúng ta để san sẻ niềm vui về 2 đứa cháu nội song sinh đầu tiên của anh chị NguyễnAnLongKH2 & TônNữTíchGiang CTKD10 ; nay xin gởi các tầm hình mới nhất mà hai cháu nội rất dễ thương của gia đình Long & Giang .
Chúc mừng gia đình hai bạn luôn khỏe mạnh tươi vui hạnh phúc .

—– Forwarded Message —– From: Bill Nguyen <anlonguyen@gmail.com> To: aihuudhktcdabc <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com>  Sent: Saturday, October 10, 2009 7:10 PM Subject: [aihuuDHKTcdABC] Fwd: FW: [2 Attachments]
[Attachment(s) from Bill Nguyen included below] Goi cac ban hinh 2 dua chau noi dau tien cua toi. Long/Vancouver
———- Forwarded message ———- From: Long Nguyen <anlonguyen@hotmail.com> Date: Thu, Sep 24, 2009 at 9:51 PM Subject: FW: To: thuytientran <akj.thuytien@gmail.com>, “anlonguyen@gmail.com” <anlonguyen@gmail.com>, Phuong To <phuongto_54@hotmail.com>, kimbeautyschool@yahoo.com

  > From: grandmabupbe@gmail.com > To: anlonguyen@hotmail.com > Date: Mon, 21 Sep 2009 15:41:03 -0700 >  > >

We are your photos. Share us now with  Windows Live Photos.

Attachment(s) from Bill Nguyen
1 of 1 Photo(s)
1 of 1 File(s)
__._,_.___