Thời sinh viên ở Sài Gòn-Trường Luật và Trường Đại Học Vạn hạnh nk 1972_1973

Con đường Duy Tân cây dài bóng mát Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt From: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com [mailto:aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com] On Behalf Of Dzung Sent: Monday, 16 December 2013 3:13 AM To: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com Subject: [DHKTcdABCD] TR: Trần Trung Đạo: Thời sinh viên ở Sài Gòn Mời quý đồng [...]