Lời tâm tình của một người bạn học

On Thursday, 21 October 2010, 16:57, Pham Huu Nguyen <phamhuunguyen@yahoo.com> wrote: from Pham Huu Nguyen included below] Gửi Bạn L Q Minh, Cảm ơn về chia sẻ các thăng trầm trong cuộc đời của bạn. Chúng ta đã cùng trải qua những năm tháng “áo anh rách vai quần em có 2 miếng vá” nên [...]