Tìm nhau …….

Tìm nhau , roi Gặp nhau, khi đôi tâm hồn được nghỉ ngơị.......................... https://youtu.be/jprfir-m6u8 Tìm nhau trong hoa nở Tìm nhau trong cơn gió Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ Tìm nhau khi nắng đổ Tìm nhau khi trăng tỏ Tìm nhau như chim mộng tìm người mợ Tìm trong câu thơ cổ [...]