Gặp nhau ngày chủ nhật 28 tháng 2 năm 2021 lúc 12.30 trưa

https://youtu.be/_Uexb2ffJyY     'huong ward' via DHKTcdABCD <aihuudhktcdabcd@googlegroups.com> Sent: Monday, 1 March 2021 9:01 AM To: Ngocbich Nguyen <ngocbichsydney@yahoo.com>; Huynh Vu <tifhuynh@yahoo.com.au>; Cuc Thu Dinh <thucuc1950@gmail.com>; Thanh Hue Thanh Hue Luong <thanhue43@yahoo.com.au>; Dung-KTNH Ngoc Luong <luongbilly1@gmail.com>; Duom-David Ngo <david.ngo@optusnet.com.au>; Tung Van Duong <tvan1@iinet.net.au>; Mai Ormiston <maistephen@yahoo.com>; LE MINH <le.hoian55@gmail.com>; Vohannah21 <vohannah21@yahoo.com.au>; Duoc Nguyen <nguyenduoc@gmail.com>; Nham [...]