DoanVietHung` KTTN2 o SanJose

From: Trinh Nha <trinhnhadalat@yahoo.ca> Subject: [aihuuDHKTcdABC] Welcome anh DoanVietHung` KTTN2/CTKD gia nhap Igup' To: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com, "Hung Doan" <hungvdoan@sbcglobal.net> Date: Thursday, September 9, 2010, 3:36 PM   Hello anh Doan Viet Hung   Chao mung anh gia nhap DD DHKT tả pín lù .Nghe noi anh hoc CTKD Dalat khoa nao vay . Nhà  cung hoc [...]