Chao Don chi Nguyet TKNN tu Phap den Houston

Vào 26-02-2016 2:38 SA, "DANH TRAN tranvietdanh@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC]" <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> đã viết: Theo thong tin duoc biet chi Nguyet lop TKNN tu Phap den Houston Hoi ai huu KT Houston tran trong kinh moi cac ban den du tai nha hang Mr Crawfish , luc 6 gio chieu ngay thu bay  27 thang 02 nam 2016 [...]