Nguyễn Bá Lương KTNH2/LuậtKhoa SanJosé CA. [

Click here to watch the movie "CaoDang KinhTe 16March2019 San Jose North California" ----------------------------------- https://www.kizoa.com/Movie-Maker/d258129829k1021479o1/caodang-kinhte-16march2019-san-jose-north-california ----------------------------------- ..............Tu Trai sang phai : Anh Tran van Thanh / ThongKe Thuong Nghiep-VanHanh7 Anh Nguyen Ba Luong / KeToanNganHang2/LuatKhoa On ‎Monday‎, ‎March‎ ‎18‎, ‎2019‎ ‎06‎:‎58‎:‎11‎ ‎PM‎ ‎PDT, CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote: Hello các bạn đồng môn ÁiHữu [...]