ChâuThịLệTâm cựu SV ĐHKT lớp ThốngKê CôngNghiệp

Thời gian thường vô . . . tình theo đời sống Ngày . . . xanh thì khuất . . . dần Chiều . . . rơi nhuộm tóc . . . vàng aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com [mailto:aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com] On Behalf Of CUONG BUI Sent: Friday, 15 February 2008 8:12 AM To: Nguyet Thi Duong; Vinh NguyenTrung; Thanh Truong; [...]