You are here:Home-Tag: MINH - NGUYỄN -Lop Tin Dung

Sapa-thành phố trong mây-thành phố trong sương

    Ca?m on anh Minh that nhieu da~ cho phep H   duoc  doc Sapa  : Những bước lên trời với ruộng bậc thang …. Anh da~ den Sapa  1 thanh pho sat ben canh bien gioi VietHoa ma` nam 1979 da` die^~n ra  nhung tran danh da^~m mau , ac liet   giua dat nuoc [...]

2020-05-20T04:53:40-07:00Bạn Viết|Chức năng bình luận bị tắt ở Sapa-thành phố trong mây-thành phố trong sương

Những bước lên trời với ruộng bậc thang

Minh Nguyễn Đang tháp tùng cùng nhóm họa sĩ Mê-Kông Art đi thực tế tại làng gốm đỏ Vĩnh Long .Bất ngờ,tôi nhận được tin nhắn của Mây trên mạng “ – Anh rảnh không ? Lên Sapa đi.Mùa thu nơi đây có hàng trăm thửa ruộng bậc thang đang vào mùa giáp hạt.Lúa chín [...]

2020-05-20T04:53:40-07:00Bạn Viết|Chức năng bình luận bị tắt ở Những bước lên trời với ruộng bậc thang

lên B’Lao,ghé B’Lao,đến B’Lao,trở lại B’Lao,về B’Lao …..

Tôi đã nhiều lần lên B'Lao,ghé B'Lao,đến B'Lao,trở lại B'Lao,về B'Lao . . . kể cả thời gian hơn hai năm được điều lên đây công tác.Với ngần đó thời gian, hẳn đã đủ hình thành trong bất kỳ ai, ít nhiều kỷ niệm một thời để mà hoài niệm.Riêng tôi,tình cảm dành cho B'Lao [...]

2020-05-20T04:53:41-07:00Bạn Viết|Chức năng bình luận bị tắt ở lên B’Lao,ghé B’Lao,đến B’Lao,trở lại B’Lao,về B’Lao …..