vợ chồng bạn PhạmTấnThanh & Dung Lớp NgoạiHối/Khxh7 ở Saigon VN sang Little Saigon

On Thursday, March 3, 2016 7:00 PM, "CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC]" <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote:Thưa các bạn TảPíLù ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế Nam California ; Trong không khí mừng Xuân Tân Niên Bính Thân , nhân dịp vợ chồng bạn PhạmTấnThanh & Dung Lớp NgoạiHối/Khxh7 ở Saigon VN sang chơi ; và vợ chồng bạn DươngTriềuKhải Lớp Kếhoạch [...]