HìnhẢnh tiếp đón NguyễnHữuPhương KH2 tại LittleSaigon 2July 2017

Cuong Bui buicuongvh222@gmail.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com>   To aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com Tammy Tran phuonghotram@yahoo.com.vn van.anhdang@yahoo.com.vn tdc28091954@gmail.com and 4 more... Today at 13:18 -2JULY2017      Hello các bạn Đồng môn Ái Hữu ĐạiHọc KinhTế cdABCD ;   Nhân dịp bạn Nguyễn Hữu Phương lớp KếHoạch2 đã đến chơi khám điền thổ thủ đô Little Saigon của quận Cam [...]