HàThiếuHuynh KếHoạch1 / LuậtKhoa.

HàThiếuHuynh là Huynh cao kều , mà cao thiệt đó , người chụp hình đứng giữa cao hơn cà hàng rào     CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> To:AH DHKT,Khietmien@yahoo.com 20 Mar at 1:09 pm     Hello các bạn đồng môn ;  Xin giới thiệu với các bạn đồng môn TảPíLù AHĐHKTcdABCD , là anh [...]