Đường xưa lối cũ

Vẫn con đường con đường cũ Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa, mưa vẫn bay như hôm nào Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu …….     Cô Láng Giềng ơi , Xóm xưa lối cũ nghe Cô láng giềng tả chân biết bao nhiêu là kỷ niệm hiện ra . Khu [...]