Phạm Chu Ánh – Lần Tiễn Đưa Cuối Cùng

https://youtu.be/zGlGTsXPIjM   [envira-gallery id="2417"]   6 oct. 2016 09:51, "CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC]" <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> a écrit : Thưa các bạn đồng môn ; Đang ở Đài Loan nhận được hung tin khủng khiếp là người bạn thân thương Phạm Chu Ánh cựu Sinh Viên Khoa Kinh Tế Thương Nghiệp , Lớp Thương Nghiệp 1 ; [...]