Cặp Uyên Ương Khoa ThốngKê là NguyễnVănBính TKXDCB/LK và NguyễnNgọcTâm TKNN/LK  đã lên chức Suôi Gia vào ngày 17 tháng 11 năm 2007  , tại Nhà Hàng QuốcThanh đường NguyễnTrãi Quận 1 . Các bạn bè thân hữu và đồng môn đã đến dự chúc mừng chung vui tiệc cưới của hai cháu PhươngThảo & HoàngChương . Chúc mừng hai bạn Bính&Tâm đã có Rể Quý HoàngChương .
Xin gởi các hình ảnh Tiệc Cưới của 2 cháu PhươngThảo&HoàngChương và hình các bạn đồng môn đến mừng TâmBính lên chức xui gia :

 photo Congdonchao.jpg photo Kyluuniem.jpg

 photo Chaobanbengoaicong.jpg photo 2MinhTamToan.jpg

 photo 2CaoVanHai.jpg photo 2CuongPhu.jpg

 photo 2LeThuTruoc.jpg photo 2Ve.jpg

 photo Duonglenlau.jpg photo Congnghetieccuoi.jpg
 photo BinhTamlensankhau.jpg photo AnhChisuilensankhau.jpg
 photo Dotphaobong.jpg photo Lethanhhon.jpg
 photo Trensankhau.jpg photo CamOncuaBinhTam.jpg
 photo Catbanh.jpg photo Lentroi.jpg

 photo Nucuoisungsuong.jpg photo Mechongchitay.jpg