To CUONG BUI <buiqcuong@yahoo.com>

AiHuu DHKT Liem NguyenXuan Ninh Nguyen Thanh TruongThien Vinh NguyenTrung and 18 more…

11/01/10 at 10:08 PM

Mến gởi các bạn TKNN ;  Lần đầu tiên được thấy hình vợchồng NguyễnVănNhỏ TKNN công tác ở tỉnh AnGiang đến dự sau 33 năm xa cách :

Picture1814.jpg