Thưa các bạn đồng môn ÁiHữu ĐạiHọcKinhTế ;
Vô cùng bàng hoàng đau buồn khi nhận được tin buồn phu quân của chị TôNgọcDung TKNN , là anh NguyễnThính (Thi’nh) ThốngKêXâyDựngCơBản CĐ , đã từ trần vào lúc 15giờ thứ bẩy 2 tháng 3 năm 2013 tại tư gia số 7B/13A đường Chánh Hưng Phường 4 Quận 8 TP HCM .   Hưỏng thọ 61 tuổi .
 Lễ nhập quan và phát tang đã được cử hành theo nghi lễ ThiênChúaGiáo vào lúc 9giờ sáng chủ nhật 3 tháng 3 năm 2013 . Thánh Lễ đã được tổ chức tại gia vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật 3 tháng 3 năm 2013 .
 Lễ di quan đã được tổ chức vào lúc 9giờ sáng thứ hai 4 tháng 3 năm 2013 (giờ VN) về Giáo Xứ Ngọc Đồng , Hố Nai , Thành Phố Biên Hòa .
Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành trọng thể vào lúc 4giờ sáng thứ tư 6 tháng 3 năm 2013, tại Thánh Đường Giáo Xứ Ngọc Đồng , Hố Nai, ThànhPhố BiênHòa . Sau Thánh Lễ di chuyển linh cửu đến an táng tại NghĩaTrang GiáoXứ NgọcĐồng, HốNai , ThànhPhố Biên Hòa .
Đại diện toàn thể các thành viên Egroup AHDHKTcdABCD@ cùng các bạn đồng môn ở hải ngoại , xin thành tâm chân thành chia buồn cùng chị TôNgọcDung (TKNN/LK) cùng gia đình tang quyến trước sự mất mát to lớn này . Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng cầu cho linh hồn ĐaMinh NguyễnThính sớm được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .
 Vô Cùng Thương Tiếc .
Egroups AíHữuĐạiHọcKinhTếcdABCD
PhotoPhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto