Lớp  THỐNG-KÊ  NÔNG-NGHIỆP  Khóa  KB  ( 1982-1983)  :

 1. Nguyễn Minh Sang                                     BìnhDương,   VN.
 2. Lê Văn Thép                             Tân Uyên, BìnhDương,   VN.
 3. Nguyễn Trung Vinh                     BìnhPhước, SôngBé,   VN.
 4. Đào Quang Tự                                BiênHòa, ĐồngNai,   VN.
 5. Dương Thị Nguyệt               ThủDầuMột, BìnhDương,   VN.
 6. Tô Ngọc Dung                                             Q.8, Saigon,    VN.
 7. Võ Thị Vân Khanh                   Q.BìnhThạnh, Saigon,    VN.
 8. Nguyễn Thị Lệ Khanh                               Q.1, Saigon,    VN.
 9. Lê Thu Trước                                              Q.1, Saigon,    VN.
 10. Bùi Quốc Cường                                 LosAngeles, CA,  USA.
 11. Trần Quang Minh                           NôngPênh, Kampuchia.
 12. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn                           Q.1, Saigon,    VN.
 13. Lê Thị Mộng Tuyết                                 Milpitas, CA,   USA.
 14. Đỗ Hải Long                             LongXuyên, AnGiang,   VN.
 15. Trần   Vũ                                  CamRanh, KhánhHòa,   VN.
 16. Kiều Tấn Tài                                                      CầnThơ,   VN.
 17. Tống Ngọc Sương
 18. Huỳnh Ngọc Trí                                        Q.3, Saigon,   VN.
 19. Nguyễn Văn Nghi                        BiênHoà, ĐồngNai,   VN.
 20. Nguyễn Ngọc Tâm                                  Q.10, Saigon,   VN.

Cộng danh sách  Lớp Thống Kê Nông Nghiệp  Khoá KB  (TKNNkB) có  hai mươi  (20)  sinh viên .